besmelah

information

  • هرگز از کلمه (هرگز) استفاده نکنید. ...

نحوه تحت پوشش قرار گرفتن داوطلبان


برای اینکه داوطلب تا روز کنکور تحت مشاوره‌ی آقای پوردستمالچی قرار بگیرد، ابتدا باید در یک جلسه‌ی گروهی که توسط خود آقای پوردستمالچی برگزار می‌شود شرکت کند. بعد از این جلسه می‌تواند درصورت لزوم با خود آقای پوردستمالچی مشاوره‌ی فردی هم داشته باشد

kg1256890

محتوای کارگاه اول

-تفاوت موفقیت در سال پایه و کنکور
-برنامه ریزی مناسب در دوره تابستان
-برنامه مطالعاتی جمع بندی پایه
-آموزش اصول کلی برنامه ریزی درسی
-مهارتهای موفقیت در آزمون سراسری
- استراتژی مطالعه در پایه دوازدهم
-بررسى آزمونهای آزمایشی استاندارد

تاریخ : 1397/04/29ساعت 13:45

آموزش توسط خود ایشان صورت می‌گیرد و در انتهای کارگاه پرسش و پاسخ وجود دارد که سؤالات را خود آقای پوردستمالچی پاسخ می‌دهند . با شرکت در این کارگاه می‌توان در مورد نحوه‌ی ادامه مشاوره با آقای پوردستمالچی تا کنکور بهتر تصمیم گرفت و هرگونه ابهام و سؤالی در مورد نحوه‌ی مشاوره با ایشان دارید برطرف می گردد