besmelah

information

  • سعی کنید کارهایتان را از صمیم قلب انجام دهید نه به صرف این که ناچارید انجام دهید. ...

اهداف و برنامه ها

مهم ترین اهداف و برنامه های کانون فارغ التحصیلان مرکز مشاوره به قرار زیر است:

  • اولویت همکاری در فعالیت ها و پروژه های مرکز مشاوره
  • حفظ ارتباط با فارغ التحصیلان، به روز رسانی اطلاعات تحصیلی و ثبت موفقیت های علمی
  • برگزاری همایش معرفی رشته های دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان شاغل در زمینه های مختلف
  • همکاری در فعالیت های عام المنفعه و امور خیریه مرکز مشاوره
  • برگزاری جلسات هم اندیشی و بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان محترم در جهت ارتقا و پیشرفت برنامه های آموزشی مجموعه
  • اطلاع رسانی در خصوص رویدادها و فعالیت های مرکز مشاوره به صورت خبرنامه
  • فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات و تسهیلات فرهنگی، رفاهی
 
ahdaf