besmelah

information

  • هرگز از کلمه (هرگز) استفاده نکنید. ...

نیروی مورد نظر مرکز مشاوره برای همکاری

جذب نیرو

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

 

مشخصات فردی


مجرد متاهل

مشخصات تحصیلی:


مهارت ها:

لطفا مهارت ها و دوره هایی که گذرانده اید را در زیر درج کنید:سوابق کاری، حرفه ای و تجربی:

نام موسسهسمتکل حقوق و مزایامدت همکاریتاریخ ترک کارعلت ترک کارآدرس و تلفن تماس موسسه

میزان آشنایی با مهارت های کامپیوتری

مهارت کامپیوتریمیزان تسلطتوضیحات
Word
Excel
Power point
طراحی

نحوه همکاری و میزان حقوق پیشنهادی

ریال ریال