besmelah

information

  • زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما) ...

نیروی مورد نظر مرکز مشاوره برای همکاری

جذب نیرو

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

 

مشخصات فردی


مجرد متاهل

مشخصات تحصیلی:


مهارت ها:

لطفا مهارت ها و دوره هایی که گذرانده اید را در زیر درج کنید:سوابق کاری، حرفه ای و تجربی:

نام موسسهسمتکل حقوق و مزایامدت همکاریتاریخ ترک کارعلت ترک کارآدرس و تلفن تماس موسسه

میزان آشنایی با مهارت های کامپیوتری

مهارت کامپیوتریمیزان تسلطتوضیحات
Word
Excel
Power point
طراحی

نحوه همکاری و میزان حقوق پیشنهادی

ریال ریال