نحوه تحت پوشش قرار گرفتن داوطلبان


برای اینکه داوطلب تا روز کنکور تحت مشاوره‌ی آقای پوردستمالچی قرار بگیرد، ابتدا باید در یک جلسه‌ی گروهی که توسط خود آقای پوردستمالچی برگزار می‌شود شرکت کند. بعد از این جلسه می‌تواند درصورت لزوم با خود آقای پوردستمالچی مشاوره‌ی فردی هم داشته باشد

980504

تاریخ : 1398/08/17   ساعت 13:45

آموزش توسط خود ایشان صورت می‌گیرد و در انتهای کارگاه پرسش و پاسخ وجود دارد که سؤالات را خود آقای پوردستمالچی پاسخ می‌دهند . با شرکت در این کارگاه می‌توان در مورد نحوه‌ی ادامه مشاوره با آقای پوردستمالچی تا کنکور بهتر تصمیم گرفت و هرگونه ابهام و سؤالی در مورد نحوه‌ی مشاوره با ایشان دارید برطرف می گردد

ثبت نام