رزرو کارگاه صفر

نحوه تحت پوشش قرار گرفتن داوطلبان


برای اینکه داوطلب تا روز کنکور تحت مشاوره‌ی آقای پوردستمالچی قرار بگیرد، ابتدا باید در یک جلسه‌ی گروهی که توسط خود آقای پوردستمالچی برگزار می‌شود شرکت کند. بعد از این جلسه می‌تواند درصورت لزوم با خود آقای پوردستمالچی مشاوره‌ی فردی هم داشته باشد

970916

محتوای کارگاه اول

هنر آزمون دادن (کنترل ذهن و مدیریت زمان در آزمون )
تکنیک های افزایش دقت (افزایش قابل توجه درصدها)
روش تست زنی به شیوه زماندار (شبیه سازى شرایط آزمون سراسرى )
تکنیکهای غلبه بر اهمال کاری در جلسه آزمون

تاریخ : 1397/09/23   ساعت 13:45

آموزش توسط خود ایشان صورت می‌گیرد و در انتهای کارگاه پرسش و پاسخ وجود دارد که سؤالات را خود آقای پوردستمالچی پاسخ می‌دهند . با شرکت در این کارگاه می‌توان در مورد نحوه‌ی ادامه مشاوره با آقای پوردستمالچی تا کنکور بهتر تصمیم گرفت و هرگونه ابهام و سؤالی در مورد نحوه‌ی مشاوره با ایشان دارید برطرف می گردد

ثبت نام