اختصاص 5 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت کنکور 98 به مناطق سیل زده


156347605به نقل از ایرنا، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز هفت خرداد بعد از شش ماه در نهاد ریاست جمهوری و به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
سعیدرضا عاملی دبیر این شورا در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، اظهار کرد: با تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشخیص مناطق سیل زده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و علوم گذاشته شد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه به مناطق زلزله زده برای مناطق سیل زده نیز تعمیم یافت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: مصوبه یاد شده صرفاً برای کنکور سراسری اجرا می‌شود و برای کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ کاربردی ندارد.
عاملی افزود: مصوبه یاد شده هیچ تأثیری در ظرفیت عمومی کنکور سراسری ندارد و داوطلبان نگران پذیرش خود نباشند.
متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور که خردادماه ۹۳ ابلاغ شد، به این شرح است:
ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۹۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲/‏۰۴/‏۹۲‬ رئیس دفتر رئیس جمهور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده- به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مناطق زلزله زده کشور، سهمیه پذیرش اختصاص می یابد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده واحده مشتمل بر تعیین تعداد و دوره زمانی برقراری سهمیه و همچنین تشخیص مناطق زلزله زده و سایر موارد به طور مشترک توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و تصویب خواهد شد

**متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس، ورزقان و خاروانا) که در جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۹۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده- به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس ورزقان و خاروانا) برای مدت پنج سال سهمیه اختصاص می‌یابد.
تبصره- آیین نامه مربوط به تعیین میزان و تعداد سهمیه این ماده واحده توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تصویب خواهد شد.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۸۵ تخصیص سهمیه در آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور برای شهرستان‌های زلزله‌زده بم به میزان ۲۰ نفر، زرند به میزان ۲۰ نفر، درود و بروجرد را به میزان ۵۰ نفر تصویب کرد.