گزارش تصویری کارگاه ٩ و١٠


جمعه 27 اردیبهشت 98

کارگاه 9 و 10

98030504موضوعات:

روش صحیح جمع‌بندی در ماه پایانی
روش مطالعه در ماه‌ پایانی
تکنیک‌های تقویت حافظه
مرور روش‌های تقویت هوش هیجانی
مرور روش‌های تقویت هنر آزمون دادن