گزارش تصویری همایش خانواده موفق ویژه ماه پایانی


جمعه 20 اردیبهشت 98

همایش ویژه اولیا

98022301موضوعات:

اهمیت دوران جمع بندی
ایجاد آرامش در فضای خانه و ذهن داوطلب
وظایف یک خانواده کنکوری در ماه پایانی
تغذیه مناسب در ماه پایانی(سخنرانی توسط دکتر میلانی)

دیدار اولیا با مشاوران همراه