گزارش تصویری همایش مشاوره‌ای با موضوع دورخیز برای موفقیت در آزمون سراسری ۹۹ ویژه داوطلبان شهرستان پاکدشت


یکشنبه 15 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای

98021903موضوعات:

تفاوت آزمون سراسری و سال‌های پایه
مهارت‌های لازم جهت موفقیت در آزمون سراسری ۹۹
روش‌های ایجاد و حفظ انگیزه