برگزارى كارگاه ۳ پایه توسط كارشناسان ارشد مرکز مشاوره


پنجشنبه 12 اردیبهشت 98

کارگاه شماره 3 پایه

98021902موضوعات:

مطالعه و برنامه‌ریزی در امتحانات نیمسال دوم
معرفی کتاب ویژه امتحانات
تغذیه در روزهای امتحان
روش‌های رفع اضطراب و ایجاد آرامش (به همراه هنر درمانی - به همراه نمونه‌ای از رنگ‌آمیزی‌های دانش‌آموزان پایه)