خدمات عمومی

گزارش تصویری كارگاه مشاوره‌ای ويژه دوران نوروز97121801

جمعه 17 اسفند 97    

 

سخنران :

محمدرضا پوردستمالچی 

موضوعات اصلی:

اهمیت دوران مطالعاتی نوروز
 اردوی مطالعاتی نوروز
 روش مطالعه و برنامه‌ریزی در دوران نوروز
 تست‌زنی به شیوه زماندار
شیوه‌های ایجاد و حفظ انگیزه درونی