خدمات عمومی

همایش مشاوره‌ای ویژه دانش‌آموزان پایه یازدهم در گرگان97121602

یکشنبه 12 اسفند 97    

 

سخنران :

محمدرضا پوردستمالچی 

موضوعات اصلی:

تفاوت ویژگی‌های آزمون سراسری نسبت به سال‌های پایه
اهمیت سال‌های پایه
اصول رفتار حرفه‌ای در سال‌های پایه
روش‌های ایجاد و حفظ انگیزه