همایش مشاوره‌ای در مدرسه نخبگان علامه طباطبائی


سه شنبه 7 اسفند 97

همایش مشاوره ای مدرسه نخبگان طباطبایی

97121201

موضوعات:

دورخیز برای آزمون سراسری

 دوران مطالعاتی نوروزی

ویژه دانش‌آموزان پایه یازدهم