امكان ويرايش و تصحيح فرم ثبت نام آزمون سراسری ۹۸


در صورتي كه بخواهيد هر قسمت از مطالب فرم ثبت نام خود را تصحيح كنيد، از تاريخ 24 / 11 / 97 تا تاريخ 97/12/2 ،با ورود به صفحه ثبت نام در بخشی با عنوان « قبلاً ثبت نام كرده‌ام » و با وارد كردن شماره پرونده و كد رهگيري ۱۶ رقمی ميتوانيد اين كار را انجام دهيد.

اگر بعد از ثبت نام در گروه اصلی، قصد داشتيد در آزمون گرو ههای آزمايشی دوم يا سوم (هنر يا زبانهای خارجی) هم ثبت نام كنيد، پس از خريد كارت اعتباری مجزا براي هر گروه، با ورود به صفحه ثبت نام، در بخش « قبلاً ثبت نام كرده‌ام » با وارد كردن شماره پرونده و كد رهگيری می‌توانيد در گرو ههای مورد علاقه خود ثبت نام نماييد.


اگر بعد از اتمام ثبت نام، علاقه‌مند شده‌ايد كه در زمان انتخاب رشته، از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی هم رشته‌هايی را انتخاب كنيد، پس از تهيه كارت اعتباری طبق توضيح بند قبلی، می‌توانيد علاقه خود را به انتخاب اين رشته‌ها نيز اعلام نماييد.