نکاتی در مورد سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا


داوطلباني كه شرايط استفاده از سهميه رزمندگان را دارند، لازم است به ارگان مربوط (سازمان بسیج مستضعفین یا ستاد کل نیروهای مسلح) مراجعه و فرم استفاده از سهمیه رزمندگان را تکمیل نمایند.

چنانچه ارگان تأييد كننده سهميه، ستاد مشترک سپاه پاسداران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح باشد، لازم است كد پيگيری ۱۲ رقمی از ناحيه محل اعزام دريافت شود.

كد پيگيري ۱۲ رقمی ايثارگران براي هر آزمون متفاوت می‌باشد.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان (سازمان بسيج مستضعفين) در صورت عدم تأييد سهميه‌شان،بايد به واحدهای تابعه شهرستان‌های محل تشكيل پرونده خود مراجعه نمايند.

داوطلبان ستاد ارتش جمهوري اسلامی ايران «آجا » كه شرايط استفاده از سهميه رزمندگان را دارند، براي دريافت كد پیگيری ۱۲ رقمی به نشانی اينترنتی www.aja.ir مراجعه نمايند.