خدمات عمومی

اصلاحیه ی فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۸(نظام قدیم)


سازمان سنجش اصلاحیه ی فهرست حذفیات منابع کنکور سراسری ۹۸ برای داوطلبان نظام قدیم را منتشر کرد.

لینک اصلاحیه:

http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1110