شروع دوره ١٣ جلسات مشاوران همراه


شنبه 27 بهمن 97

شروع دوره 13

97112903

موضوعات:

برنامه ريزي هفتگي
كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي نتايج آزمون ، تحليل آزمون و درصد در منزل
كنترل شرايط مطالعه داوطلب
بررسى درصدهاى تست زماندار، خلاصه نويسى و مرور
كنترل ثبت نام آزمون سراسرى 

 

اهداف دوره:

 

رفع مشكلات داوطلبان در تست هاي زماندار و ارائه راهكار جهت برطرف كردن آن با توجه به تكنيك هاى هنر آزمون دادن و همچنين رفع مشكلات داوطلبانى كه به تصميم هاى راهبردى اخذ شده عمل نكرده اند