گزارش تصویری کارگاه ٧


جمعه 26 بهمن 97

کارگاه 7

97112901

موضوعات:

برنامه‌ریزی استراتژیک در فصل بهار
استفاده از نوروز معادل یک ماه مطالعه
روش مطالعه و برنامه‌ریزی دوران نوروز
عادات استاندارد مطالعه دوران نوروز
روش مطالعه و برنامه‌ریزی در اردیبهشت
روش تثبیت عادات صحیح دوره جمع‌بندی

 سخنران:

محمدرضا پوردستمالچی