پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در نیمسال دوم ۹۷


 

97102702


دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد : ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی بهمن ۹۷ برای همه مقاطع در بیشتر رشته محل هایی که در مهر۹۷پذیرش داشته اند برگزار می شود .