گزارش تصویری سمينار آموزشي تخصصي آموزش و پرورش در فنلاند


جمعه 21 دی 97

همایش فنلاند

97102402

موضوعات:

ساختار نظام آموزشي
روش تربيت معلم
روش ارزشيابي و روش مشاوره

سخنرانان :

دکتر پرویز میرزاخانی

دکتر خسرو داوودی

محمدرضا پوردستمالچی