پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلی برای مهر ماه ۹۸


97101602

تمامي شرايط و ضوابط و نحوه مراجعه و مدارك و مستندات لازم براي اخذ پذيرش توسط موسسات در اطلاعيه‌ای در اواسط بهمن ۹۷ درج خواهد شد.

زمان مراجعه داوطلبان براي اخذ پذيرش رشته هاي محل هاي صرفا سوابق تحصيلي از ۲۰ اسفند ۹۷ تا اواخر مرداد ۹۸ خواهد بود.

www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=5909