آخرین مهلت ثبت نام آزمون دانشگاه افسری ارتش ۹۸


97101601


داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام دانشگاه افسری ۹۸ ، می توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۷ دی ویرایش اطلاعات فرم ثبت نام خود را انجام دهند.

آن دسته ازداوطلبان گروه انسانی که به جهت محدودیت در زمان ثبت نام موفق به ثبت نام نشده اند می توانند تا پایان روز ویرایش ثبت نام دانشگاه افسری ۹۸ با خرید کارت اعتباری نسبت به تکمیل فرم ثبت نام خود اقدام نمایند.

 https://gozinsh.aja.ir/Portal/home/?1408406/ثبت-نام-در-آزمون-