پذیرش ۸۵ درصد رشته‌های تحصیلی «صرفا» بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ۹۸متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور را اینجا بخوانید:

www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=5909