قابل توجه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي به پزشكي سال تحصيلي 99-1398به اطلاع مي‌رساند ثبت نام اينترنتي از داوطلبان آزمون پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي از تاريخ يكم ديماه 1397 لغايت يكم بهمن ماه 1397 و تاريخ آزمون كتبي نيز روز پنجشنبه نهم اسفندماه 1397 مي‌باشد.

97101503