خدمات عمومی

کارگاه مشاوره ای شماره ٢ ویژه دانش آموزان (نهم - دهم و یازدهم)


97100402

پنجشنبه 29 آذر 97    

سخنران:محمدرضا پوردستمالچی 

موضوعات اصلی:
اصول و روش هاي خلاصه نويسي
اصول حل تمرين به شيوه آموزشي
تأثير ورزش بر كيفيت ياد گيري