جلسه مشاوره گروهی محمدرضا پوردستمالچی در مدارس تحت پوشش


شنبه 12 آذر 97

جلسه مشاوره گروهی

97091501

موضوعات:

انگیزشی و پرسش و پاسخ

داوطلبان پایه دوازدهم مدرسه دخترانه آيين معرفت