حل کردن جدول کلمات می‌تواند مغز شما را ده سال جوان‌تر کند



حل کردن جدول کلمات می‌تواند مغز شما را ده سال جوان‌تر کند

Alzheimer’s Association International Conference 2017- افراد بالای پنجاه سالی که روزانه یک جدول کلمات حل می­‌کنند مغزی ده سال جوان­تر در مقایسه با هم‌­سنان خود داشتند.

در این مطالعه از هفده هزار فرد بالای پنجاه سال سالم استفاده شد که اطلاعات آنها از طریق آزمایش­های آنلاین جمع آوری شد، در کنار تست شناختی که از این افراد گرفته شده بود از آنها درباره میزان استفاده از پازل­‌هایی مانند جدول کلمات سوال شده بود. نتایج حاکی از این موضوع بود که افرادی که جدول کلمات حل می‌کردند از دقت، استدلال و حافظه­ی بهتری برخوردار بودند.

کیت وسنس ، پروفسور علوم اعصاب شناختی دانشگاه اکستر می­‌گوید:" ما ارتباط مستقیمی میان میزان استفاده از جدول کلمات با سرعت و دقت حرکات پبدا کردیم که از طریق نه آزمایش شناختی که دقت ، استدلال و حاظه را ارزیابی میکرد انجام گرفته بود. برای مثال در یک تست که سرعت استدلال و دقت حافظه کوتاه مدت را به شکل کمی نشان میداد ، افرادی که قبلا پازل حل می­‌کردند نتایجی مانند افراد با ده سال کمتر بدست می­‌آوردند.

محققین امیدوارند که نتایج آن بتواند در بهبود روند زندگی انسان­ها بخصوص در حفظ یک ذهن سالم نقش داشته باشد.

دکتر داوگ براون ، کارگردان تحقیقاتی انجمن آلزایمر می­‌گوید: " همه­‌ی ما میدانیم که فعال نگه داشتن ذهن میتواند سرعت افزایش ناتوانی‌­های فکری را کم کند. این تحقیق جدید ارتباط معنا داری را میان پازل­هایی مانند جدول کلمات و حافطه و تفکر تشان میدهد. اما به صراحت نمیتوانیم بگوییم که این پازل ­ها میتوانند باعث افزایش مهارت­های ما شوند.