وزیر علوم : اختیار پذیرش دانشجوی پولی به دانشگاهها واگذار شده است


دانشجو.دانشگاه
منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در وزارت علوم به دنبال این هستیم که اختیارات مربوط به حوزه آموزش را به دانشگاه ها واگذار کنیم و در این راستا تاکنون تصمیم جدیدی برای پردیس های پولی دانشگاه ها گرفته نشده است.

وی افزود: تصمیم گیری درخصوص پردیس های پولی برعهده دانشگاه ها است که تصمیم به کاهش یا افزایش ظرفیت در این حوزه داشته باشند.

وزیر علوم تاکید کرد: موضوعاتی مانند پذیرش دانشجویان شهریه پرداز به دانشگاه ها واگذار شده و این مراکز خود برای این موضوع تصمیم گیری خواهند کرد.