اخلاقمداران در حل تعارضات شخصی خود عاقلانه تر عمل می کنندنوروسافاری | ما اغلب در مواجه با مشکلات دیگران نسبت به مشکلات خودمان بهتر عمل می‌کنیم. از ماجراهای رمانتیک گرفته تا تنش‌ هایی که در محل کار وجود دارند. اگر چه ممکن است نسبت به مشکلات دوستان خود عقلانیت بیشتری به خرج دهیم و دید بازتر و واضح‌ تری نسبت به آن‌ها داشته باشیم، اما اغلب مشکلات خودمان را از یک دیدگاه شخصی، احساسی و دارای نقص بررسی می‌ کنیم. این تحقیق نشان داده است که تمام افراد در برخورد با مشکلات شخصی خود دچار مشکل نیستند. افرادی که برای پیشرفت و رساندن خود و دیگران، به بهترین شرایط، انگیزه دارند، این جهت گیری ذهنی را از خود نشان نمیدهند. آن ها تمایل دارند که تا جای ممکن در مورد مشکلات خودشان نیز، همانند مشکلات دیگران، منطقی عمل کنند. یافته های این مطالعه در ژورنال Psychological Science از مجموعه ی ژورنالهای Association for Psychological Science منتشر شده است.

انگیزه های اخلاقی و استدلال های منطقی
به گزارش نوروسافاری به نقل از سایت Psychological Science، دانشمند روانشناسی، Alex huynh از دانشگاه واترلو توضیح میدهد: “یافته های ما نشان میدهند که انسان هایی که برای انگیزه هایی پرهیزکارانه (اخلاق مدارانه) ارزش قائل هستند، ممکن است برای حل مشکلات خود منطقی تر عمل کنند و بر جهت گیری های شخصی، که در مطالعات قبلی مشاهده شده است غلبه کنند. این موضوع بدان دلیل است که آن ها می توانند تشخیص بدهند که زوایه و افق دید آن ها برای فهم یک موقعیت کافی نیست؛ به این ویژگی تواضع عقلانی گفته میشود.“

پژوهش قبل، بر این موضوع متمرکز شده بود که موقعیت های مختلف، چگونه میتوانند بر روی سطح استدلال منطقی شخص تاثیر بگذارند. اما این یافته ها نشان میدهند که انگیزه های شخصی نیز ممکن است در این فرآیند موثر باشند.

Huynh میگوید: “تا جایی که ما میدانیم این اولین پژوهشی است که به صورت تجربی، مفهوم پرهیزکاری را با عقلانیت (منطق) به هم گره زده است .فیلسوفان بیش از دوهزار سال است که در پی کشف ارتباط بین این دو با هم هستند. این یافته ها، افق های جدیدی برای مطالعات آتی در مورد چگونگی افزایش سطح عقلانیت شخص، به روی ما می گشایند.” جهت کشف ارتباط بین ایده آل ها و استدلال های منطقی شخصی، آقای Huynh و نویسندگان همکارش در دانشگاه واترلو ۲۶۷ دانشجو را جهت شرکت در این مطالعه به خدمت گرفتند.

طراحی آزمایش
شرکت کنندگان میزان انگیره های پرهیزکارانه (اخلاق مدارانه) خود را با نمره دادن به میزان موافقتشان با عبارات خاصی مشخص میکردند. این عبارات شامل ” من دوست دارم با دیگران و جهان پیرامونم همکاری کنم” و “دوست دارم کاری را انجام دهم که فکر میکنم درست است” بودند. سپس به صورت تصادفی از آنها خواسته میشد تا در مورد یک مشکل فردی یا مشکل یکی از دوستان نزدیک خود فکر کنند، سپس تصور کنند که مشکل مذکور هنوز حل نشده است و افکار و احساسات خود در آن مورد را بیان کنند. سپس آنها به میزان مفید بودن استدلال های منطقی صورت گرفته برای مواجه شدن با مشکلاتی که به آنها فکر کرده بودند، نمره دادند.

نتایج آزمایش
آنچنان که انتظار میرفت شرکت کننده هایی که درباره ی یک دو راهی که دوست شان بر سر آن قرار گرفته بود فکر میکردند ،استراتژی های عاقلانه تری را (نسبت به شرکت کننده هایی که تنها درگیر مسائل شخصی بودند) به عنوان راه حل های مفیدتر انتخاب میکردند.

اما انگیزه ی انجام رفتارهای اخلاق مدارانه، به نظر میرسد بتواند این خلا را پر کند. شرکت کنندگانی که در مورد مشکلات شخصی فکر میکردند، هر اندازه که انگیزه های پرهیزکارانه و اخلاق مدارانه ی آن ها بیشتر بود، در استدلال منطقی، راه حل های بهتر و مفیدتری را انتخاب می کردند.

مولفه های استدلال منطقی (عقلانی)
تحلیل های بعدی، دو مولفه ی خاص از استدلال عقلانی را آشکار کردند که از اهمیت بیشتری برخوردارند. در نظر گرفتن دیدگاه ها و چشم انداز های سایر افراد و تواضع عقلانی. مردمی که برای پرهیزکاری و اخلاق ارزش قائل هستند، ممکن است از خود استدلال عقلانی تری نشان دهند چرا که می دانند که فهم همه جانبه ی مشکلشان نیازمند این است از دیدگاه های شخصی خود فراتر بروند. مطالعه ی دیگری به صورت آنلاین با ۳۵۶ شرکت کننده صورت گرفت که نتایجی مشابه مطالعه اول را تولید کرد.

Huynh میگوید: “همه افراد مستعد این هستند که بیشتر روی دیدگاه های فردی و شخصی خودشان سرمایه گذاری کنند. همانطور که این یافته ها نشان میدهند، شخصیت شما و جهت گیری های انگیزشی شما میتوانند روی توانایی شما جهت رسیدگی به مشکلات شخصیتان در آرامش و با منطق بیشتر تاثیر بگذارند.”

Huynh و همکارانش امیدوارند تا بتوانند این رابطه را با مطالعات و آزمایشات اضافه ای ارزیابی کنند و ببینند آیا آموزش به افراد برای ارزش نهادن به انگیزه های پرهیزکارانه و اخلاق مدارانه (برای مثال تمرکز بر روی ایده آل های شخصی در عین همکاری با دیگران) می تواند توانایی آنها را برای استفاده از راهبردهای استدلال عقلانی تقویت کند یا خیر.