مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۹۹


طبق اطلاعیه سازمان سنجش، مهلت انتخاب رشته از روز چهارشنبه 2 مهر ماه 1399 تا پایان روز شنبه 5 مهر ماه 1399 است.