نتایج نهایی پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه های سراسری مهر ۹۸ اعلام شد


در حال حاضر امکان مشاهده نتایج انتخاب رشته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مهر ۹۸ ویژه دانشگاه های روزانه ، شبانه ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان بر روی سایت سازمان سنجش فعال شده است .