قابل توجه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي بورسيه دانشگاه علوم پزشكي ارتش


 

رشته هاي تحصيلي پزشكي (كدهاي 31809 و 31810)، دندانپزشكي (كدهاي 31811و31815)، پرستاري (كدهاي31816،31817،31818و31820) ، تكنولوژي اتاق عمل (كدهاي 31821و31823)، تكنولوژي پرتوشناسي (كد31825)، علوم آزمايشگاهي (كدهاي31826و31828)، فناوري اطلاعات سلامت (كدهاي31829و31830) ، هوشبري (كدهاي31831و31833)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كد31834و31836)، موسيقي نظامي (كد 34641) و رشته تحصيلي داروسازي (كدهاي 32000و32001) بورسيه در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج/.


داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان هر يك از رشته هاي فوق الذكر اعلام گرديده ،لازم است براي انجام مراحل گزينش طبق برنامه زماني آمده در اطلاعیه با در دست داشتن مدارك ذکر شده در محل زیر حضور پیدا کنند:

تهران - ميدان حر– خيابان امام خميني(ره) -نرسيده به چهارراه كمالي- مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند. تلفن تماس : 66973146 (كد 021).

تذكرات مهم
۱- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك مربوط را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد.
۲- مراحل گزينش ۲ تا ۳ روز به طول مي انجامد (داوطلبان مي بايست محل اسكان براي خود پيش بيني نمايند).
۳-معرفي شدگاني كه بيش از يك كد رشته معرفي شده اند لازم است فقط يكبار جهت گزينش مراجعه نمايند و قبولي در مراحل گزينش در يك رشته بمنزله قبولي در تمامي رشته هاي معرفي شده مي باشد.
۴- از آوردن وسايل غير ضروري خودداري گردد.
۵-به دليل شبانه روزي بودن دوره آموزش داوطلبان بورسيه بايد مجرد باشند (داوطلبان متاهل حق ثبت نام ندارند)