besmelah

وبینارهای تخصصی SCL

معرفی


هدف از برگزاری وبینارهای تخصصی SCL تقویت ابعاد متنوع روانشناختی سلامت روان در داوطلبان آزمون سراسری است. این وبینارها می‌تواند قبل از نزدیک شدن به آزمون سراسری توانایی‌هایی را در شما تقویت کند که در هفته‌های پایانی بر وضعیت شما اثرات چشم‌گیری دارد. قابل ذکر است که با توجه به پرسشنامه تخصصی SCL میزان نیاز شما جهت استفاده از هر یک از این وبینارها تعیین می‌گردد. بنابراین با توجه به نتایج و تحلیل پرسشنامه و همچنین مشورت با مشاور همراه خود می‌توانید متوجه شوید که نیازمند کدام یک از وبینارها هستید.


برای انجام پرسشنامه تخصصی scl از این بخش اقدام نمایید .

پرسشنامه تخصصی scl


تاریخ و عناوین وبینارهای تخصصی SCL ویژه سال تحصیلی 1400-1399
عنوان کارگاه تاریخ برگزاری ساعت تحلیل شهریه
روش ایجاد آرامش 99/10/11
پنجشنبه
19-16 در صورتی که نمره مولفه 2 شما 16 و یا بالاتر بود
شرکت در این کارگاه به شما توصیه می شود
80 هزار تومان
روش های افزایش انگیزه تحصیلی 99/10/18
پنجشنبه
19-16 در صورتی که نمره مولفه 4 شما 26 و یا بالاتر بود
شرکت در این کارگاه به شما توصیه می شود
80 هزار تومان
ایجاد خوش خلقی و صبر 99/10/25
پنجشنبه
17:30-16 در صورتی که نمره مولفه 1 شما 12 و یا بالاتر بود
شرکت در این کارگاه به شما توصیه می شود
40 هزار تومان
روش های ایجاد پیشرفت گرایی و تعادل رفتاری 99/10/25
پنجشنبه
19:30-18 در صورتی که نمره مولفه 3 شما 22 و یا بالاتر بود
شرکت در این کارگاه به شما توصیه می شود
40 هزار تومان