besmelah

ثبت نام انتخاب رشته

 

مراحل انتخاب رشته آزمون سراسری 1398


داوطلب گرامی، با سلام و تشکر از اعتماد شما
آینده ی هر یک از شما .... سرمایه ی ملی کشورمان خواهد شد ...

انتخاب رشته یکی از مهم ترین انتخاب های هر فرد در طول سال های زندگیش محسوب میشود ...
به همین دلیل در مرکز مشاوره با حساسیت و دقت بالایی این فرایند برای هریک از داوطلبان انجام میشود.

قبل از انجام مراحل انتخاب رشته تکمیل پرسشنامه روانشناسی برای ارزیابی استعداد، علاقه و تیپ شخصیتی در سایت مرکز مشاوره انجام می گردد.

روز اول
روز اول 2 جلسه مشاوره گروهی و 1 جلسه مشاوره نیمه گروهی برگزار می شود.

یک جلسه مشاوره گروهی توسط محمدرضا پوردستمالچی برگزار می‌گردد که در این جلسه اصول وضوابط انتخاب رشته آموزش داده می‌شود و جلسه گروهی دیگر به معرفی رشته های دانشگاهی توسط کارشناسان معرفی رشته اختصاص داده خواهد شد ضمنا یک جلسه مشاوره نیمه گروهی دیگر نیز توسط مشاوران ارشد برگزار می شود که در این جلسه دسته بندی اولیه انتخاب رشته برای شما صورت می گیرد.

98042601

روز دوم
در روز دوم (با فاصله 1روز بعد ) پس از دریافت انتخاب رشته کامپیوتری (احتمال قبولی کد رشته‌های مورد علاقه شما)

یک جلسه فردی با یکی از مشاوران ارشد(از مشاوران برجسته مدارس تهران و با سابقه در انتخاب رشته) برگزار می شود که انتخاب‌های شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمامی کد رشته های انتخابی شما نهایی می شود پس از این جلسه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای انتخاب رشته تمامی انتخاب ها در جلسه ای دیگر توسط مشاوران ناظر بررسی و پس از تایید ، یک جلسه فردی بامحمدرضاپوردستمالچی برگزار و تمامی انتخاب های شما کنترل و قطعی می‌شود.


(کنترل نهایی محمدرضا پوردستمالچی در یک جلسه کاملاً فردی انجام می‌شود، در تمامی مراحل یکی از اولیا -به‌صورت ثابت-می‌توانند همراه داوطلب حضور یابند.)

98042602

مراحل انتخاب رشته آزمون سراسری 98 در یک نگاه

 

روز اول
مرحله 1 تکمیل پرسشنامه معتبر روانشناسی در سایت مرکز مشاوره (تست علاقه و شخصیت)
مرحله 2 کارگاه معرفی رشته های دانشگاهی (کارشناسان معرفی رشته)
مرحله 3 کارگاه مشاوره گروهی اصول و قوانین انتخاب رشته (محمد رضا پوردستمالچی )
مرحله 4 کارگاه نیمه گروهی انتخاب رشته (توسط مشاوران ارشد ) تکمیل فرم علایق شهر و رشته و تنظیم کد رشته های اولیه
روز دوم
مرحله 5 پرینت انتخاب رشته کامپیوتری
مرحله 6 جلسه مشاوره فردی و تنظیم کد رشته های نهایی (توسط مشاوران ارشد)
مرحله 7 کنترل 1 ( توسط مشاوران ناظر )
مرحله 8 کنترل 2 ( توسط ناظران ارشد )
مرحله 9 کنترل نهایی ( توسط محمدرضا پوردستمالچی )