شروع دوره جذب مشاوران همراه ویژه سال تحصیلی 99 - 98 جهت شرکت در جلسه توجیهی شرایط همکاری ، فرم همکاری را تکمیل نمایید .
محل و زمان برگزاری جلسه اطلاع رسانی خواهد شد .


ادامه